خازن های قدرت

POWER CAPACITORS

تکنولوژی خازن های پریزماتیک
خازن های LIFASA با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری ها بر آمده از دانش فرآیند ساخت و همچنین آزمایشگاه سخت گیرانه و تست های R + D ساخته می شوند. تجربه زیادی در تاسیسات، در سال های متمادی به ما اجازه ترکیب طراحی جدید جهت بدست آوردن ویژگی های لازم برای رسیدن به محصول بهینه را می دهد.

 

خازن ها از کویل های پیچیده شده با ظرفیت کمتر و از فیلم پلی پروپیلن با تلفات کم تشکیل شده اند. این دی الکتریک به صورت خلاء، متالیزه شده است، که خاصیت خود ترمیمی بسیار عالی را میسر می کند (MKP).
المان ها با رزین حرارت دیده که خواص دی الکتریک بالایی دارد و با روغن پر نشده است، پوشیده شده اند. این خازن ها با المان جهت بر آوردن توان راکتیو مورد نیاز به هم متصل شده و در محفظه فولادی قرار داده شده است. فضا های خالی بین خازن ها و محفظه با مواد غیر سمی بی اثر و غیر قابل اشتعال پر شده اند. هر خازن تک فاز به صورت جداگانه محافظت می شود.
این ساختار سیستم از هر گونه خطر انفجار خازن جلوگیری می کند و ملاحظات و آزمون های مشخص شده در استاندارد IEC 60831-1 IEC 60831-2 را پوشش می دهد.
PRISMATIC CAPACITOR TECHNOLOGY
LIFASA capacitors are manufactured using the most advanced technologies, coming from an in depth knowledge of the manufacturing process and also from very strict laboratory and R+D tests. The enormous experience in installations, acquired over many years, allow us to incorporate in the new design the necessary characteristics to optimize the use of the product.
Capacitors are composed of capacitive elements wound from low loss polypropylene film. This dielectric is vacuum metallized, what gives it an excellent self-healing characteristic (MKP).
Elements are covered with a thermohardening resin of high dielectric properties and are not oil filled. Elements are connected to obtain the required reactive power and are mounted in steel cases. Void spaces between elements and the case are filled with a non-flammable, inert and non toxic material. Each element is individually protected.
This construction system avoids any risk of explosion of the capacitor and meets all the tests specified in the IEC 60831-1 and IEC 60831-2 standards.
فیلم پلی پروپیلن
مزایای خازن ها
• خازن ها از نوع خشک هستند از لحاظ زیست محیطی ایمن و سازگار با محیط زیست می باشند: امکان نشت مایع اشباع شده وجود ندارد.
• تلفات به طور ویژه کاهش یافته است: کمتر از 0.05%(< 0.5W/kvar).
• خازن ها از نوع خود ترمیم هستند: وقتی در دی الکتریک شکست عایقی رخ می دهد (به طور مثال بر اثر یک اضافه ولتاژ گذرا)، مکانیزم خود ترمیمی به این صورت است که عنصر فلزی دور الکترود در نقطه شکست تبخیر شده و این امکان را به خازن می دهد تا به کار خود در حالت عادی ادامه دهد.
• وزن و حجم بسیار پایینی دارند که این امکان را می دهد تا در هر جایی بدون مشکل نصب شوند.
• ترمینال های خازن ها امکان اتصال سریع و ایمن را می دهند.
• خازن ها در مدل های مختلف ساخته شده اند و در بازه وسیعی از ولتاژ و توان عمل می کنند تا نیاز های متنوع را برآورده کنند.
Advantages
• Capacitors are dry type and consequently ecologically safe: there is no possibility of impregnating liquid leakage.
• Losses are specially reduced: lower than 0.05% (< 0.5 W/kvar).
• Capacitors are a self-healing type: in case of a dielectric breakdown, due for example, to a transient over- voltage, the self-healing mechanism vaporizes the metallic electrode around the breakdown point, allowing the capacitor to go on working normally.
• Their weight and volume are very low, allowing them to be installed every-where without problems.
• Capacitors use strong terminals that guaratee a fast and safe connection.
• Capacitors, cover with their different series, a wide range of power and voltages to satisfy the most varied requirements.
چهار سطوح محافظت
مشخصات فنی
ساختار خازنی
راهنمای انتخاب
فهرست