بانک خازن اتوماتیک

AUTOMATIC CAPACITOR BANK

بانک های خازن اتوماتیک فشار ضعیف و فشار متوسط لیفاسا برای جبران سازی ضریب قدرت به صورت متمرکز در سطح ولتاژ پایین انجام می شوند.
این تجهیزات به صورت کامل مونتاژ و برای استفاده آماده می شوند. تنها لازم است که با کابل های مناسب به منبع تغذیه متصل شوند و همچنین سیگنال های فرمان مرتبط از ترانسفورماتور های جریان مناسب برای کار تجهیزات فراهم گردند.
LIFASA low voltage and medium voltage automatic capacitor banks are used for centralized compensation of power factor in low voltage installations.
These equipments are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to connect it to the mains with cables of adequate cross section, and to supply the operation signal from a suitable current transformer.
ویژگی های عمومی
بانک های خازن اتوماتیک لیفاسا ترکیبی از تجهیزات زیر می باشند:
• فیوز قطع کننده سریع(HRC) متصل به باسبار سیستم
کنتاکتور های مخصوص و مناسب برای کار خازن ها
• استفاده از اندوکتانس ها جهت محدود کردن جریان هجومی
• مقاومت های تخلیه سریع
• خازن های قدرت تلفات پایین
• کنترل کننده های توان راکتیو
• ترمینال های نوترال و اتصال زمین
• محفظه فلزی شامل تمام سوئیچگیر ها
General characteristics
LIFASA automatic capacitor banks are composed of the following elements:
• High rupturing capacity (HRC) fuses connected to a busbar system.
Contactors specially adapted to the work with capacitors.
• Inrush current limiting inductances.
• Fast discharge resistors.
• Low losses power capacitors.
• Reactive power controllers.
• Terminals for neutral and ground conductors.
• Metal cabinet containing all the switchgear.
مزایا
• تجهیزات سیم کشی در حالت کار به طور کامل تست شده و همچنین به تجهیزات کنترلی و حفاظتی مجهز شده است.
• به جهت وزن سبک به راحتی قابل حمل و نقل و نصب می باشد.
• انتخاب ساده برای کار در ضریب توان های گوناگون بوده و از مقدار اضافه شارژ خازنی جلوگیری می شود.
• به بهره گیری از فناوری خود ترمیمی، خازن های تلفات پایین دارای طول عمر بالا و قابلیت اطمینان بالا است.
• دارای محدوده زیادی از توان (از 5 تا 1600 کیلو وار،440 ولت) و همچنین برای انتقال سریع دارای استاندارد تجهیزات مرتبط می باشد.
• دارای گزینه ای برای تجهیزات مختلف می باشد.
Advantages
• Equipments wired and tested at works, full finished and supplied with all control and safety devices.
• Easy transportation and installation due to their light weigh.
• Easy selection of the most appropriate cos φ to avoid penalty charges on tariffs.
• Long life and high reliability, thank to the use of self-healing and low losses capacitors.
• Wide range of power (from 5 to 1600 kvar, 440 V) with standard equipments for immediate delivery.
• Option of including various accessories.
تجهیزات خاص
در صورت درخواست، بانک های خازنی اتوماتیک را می توان برای نیازمندی های خاصی برای مشتریان ساخت. امکانات مختلف تجهیزات به شرح زیر می باشد:
Special equipment
On request, automatic capacitor banks can be produced to customers special requirements. Among the different possibilities are the following:
• ولتاژ و فرکانس های مختلف
• بانک های خازن با درجات مختلف حفاظتی
• بانک های خازن جهت نصب در فضای باز
• برنامه کار 1:2:4:8 ،1:2:4:4 ؛1:1:2:2
• پله ثابت (جهت جبران سازی بار ترانسفورماتور)
• توان راکتیوی بالاتر از مقادیر ذکر شده در بالا
• Other voltages and frequencies.
• Capacitor banks with different degrees of protection.
• Capacitor banks for outdoor installation.
• Working program 1:2:4:4:, 1:2:4:8:,1:1:2:2:.
• Fixed step (for transformer compensation).
• Higher powers than the above stated.
بانک خازنی فشار ضعیف دیواری
بانک خازنی فشار ضعیف ایستاده
فهرست