فیلترهای هارمونیکی اکتیو

ACTIVE HARMONIC FILTERS

وقتی هدف اصلی جبران سازی توان راکتیو در فرکانس اصلی نباشد و هدف کاهش اعوجاج هارمونیک تغذیه سیستم باشد از این فیلتر ها استفاده می شود.
These filters are used when the main objective is not the reactive power com-pensation at the fundamental frequency, but to reduce the harmonic distortion in the supply system.
در میان مشکلاتی که از هارمونیک ها نشأت می گیرد، جلو گیری از این مشکلات لازم و ضروری است که در ذیل به آن اشاره شده است.
• تداخل در ارتباطات مخابراتی
• اعوجاج در ولتاژ منبع تغذیه
• اختلالات در سیستم الکترونیکی
• مختل شدن کار سیستم کنترل و رله های حفاظتی
• خرابی ترانسفورماتور ها و موتور ها به دلیل گرمای بیش از حد ناشی از تلفات هسته
• گرمای بیش از حد فیوز های حفاظتی در نقطه منتهی به جرقه و انفجار
Among the problems caused by har-monics and which may make their suppression necessary, are the following:
• Interferences in telecommunications.
• Distortion on the mains voltage.
• Disturbances in electronic systems.
• Erratic operation of control and protection relays.
• Failures in transformers and motors, due to overheating caused by losses on the core.
• Overheating of protective fuses to the point where a minor spike on the line causes them to blow.
باید اشاره کرد که امپدانس همه فیلتر ها، خازنی و پایین تر از فرکانس تنظیم است که در مقیاس کوچک تاثیر داشته و جبران سازی در فرکانس اصلی انجام می گیرد.
It should be pointed out that the impedance of all the filters is capacitive below its tuning frequency, whereby they also contribute, even if in a small scale, to the reactive power compensation at the fundamental frequency.
با نصب فیلتر ها، ساختار سیستم تغذیه الکتریکی اصلاح می شود به همین دلیل طراحی فیلتر ها باید بر اساس طراحی دقیق و مطالعات کل سیستم صورت گیرد.
Installation of filters produces a modification on the topology of the electrical supply system. For this reason, the design of filters must be done with regard to an accurate analysis and study of the whole system.
فهرست